Gerard Boeijen
persoonlijke website
Recente Tweets
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Prachtig boek

ISBN 978 90 854 83
Bestellen? Stuur een mail naar post@gerardboeijen.nl 

Hosted by mijndomein

Meccano revival

Meccano revival

Sinterklaas 6 december 1952
Vol verwachting klopt ons hart als we ’s ochtends in alle vroegte naar beneden sluipen om ons te laten verrassen door de cadeaus die de Goede Sint voor ons op de tafel heeft ‘gereden’. Mijn deel van de cadeaus is afgebakend met een rechtopstaand opengeslagen kleurboek. Ik zie het meteen: MECCANO! Boven op de Meccanodoos staat een door de Sint gemaakt model van een betonmolentje. De Sint had de moeite genomen om het model in elkaar te zetten, zodat het een aantrekkelijker cadeau werd. Fantastisch! Ik voel de opwinding nu nog bij de gedachte aan die ochtend. Menig ingenieur of machinebankwerker heeft hiermee de grondbeginselen van de werktuigbouwkunde ingesleten gekregen.

Wat je er van leert

Meccano begint met het maken van een model aan de hand van een bouwtekening. Het lezen van zo’n tekening is een vaardigheid die van groot belang is in de techniek. Je krijgt 3D inzicht: wat zit vóór, wat zit achter en in gedachten moet je het model kunnen ‘draaien’. De tekening vergelijken met het door jou gemaakte model,  fouten leren zien, onderdelen herkennen,  het juiste onderdeel uit de doos halen, enz.
Het systeem van bout en moer is nog steeds een van de belangrijkste manieren om een verbinding te maken. Het voordeel boven andere methoden is dat je er maar 2 stuks gereedschap voor nodig hebt in de vorm van sleutels. En het is een handmatige manier van verbindingen maken. Vandaar dat deze methode zo goed is toe te passen bij een constuctiebouwdoos. Een kind kan de was doen.

De niet te stoppen teloorgang

Het bouwen met boutjes en moertjes is dan wel technisch gezien een prima methode, maar vraagt veel motorische vaardigheden van kinderen. Meestal moet vader of opa helpen met het bouwen en pas in de middelbare schoolleeftijd is er zoveel ervaring opgedaan dat het bouwen zelfstandig kan. Een groot deel van de jeugd is dan al afgehaakt. Toen was daar opeens LEGO!
Dat was andere koek: klik, klik, klik en hup daar had je al een modelletje in elkaar. Lego nam een grote vlucht. Andere makers van bouwdozen maakten het bouwen ook eenvoudiger.  
In de loop der jaren heeft Meccano gepoogd het materiaal te moderniseren. Het succes was wisselend. Het sleutelen met boutjes en moertjes bleef een handicap. Het grote voordeel van Meccano is dat het levensechte modellen oplevert die ook echt werken en die ook geprogrammeerd kunnen worden. Door de sterke metalen onderdelen en de stevige nauwkeurige tandwielen en het motorgamma dat in de loop dar jaren is toegevoegd, is het mogelijk om de meest uitgebreide modellen te maken.
Sinds een paar jaar zijn de modellen gemoderniseerd. Het ‘sleutelen’ is vereenvoudigd door de boutjes met een imbuskop uit te voeren. En de vierkante moertjes liggen veelal in de stroken en platen, zodat ze niet meedraaien bij het aandraaien van het boutje.

 

 

  

Van betonmolen naar Robot

Micronoids en Meccanoids
Het vereenvoudigen van het bouwen bleek niet genoeg om de belangstelling van de jeugd te krijgen. Even belangrijk als het vereenvoudigen van het bouwen lijkt de context van de modellen. In een tijd van computers, iPads, smartphones, Wii’s en Xboxen voelt een kind zich eerder uitgedaagd door het bouwen van een robot of transformer dan door een model van een betonmolen. Dus de context is de sleutel tot de techniek.
Het onderwijs kan een bijdrage leveren aan het uitdagen en interesseren van de leerlingen voor techniek, juist in de gevoelige leeftijd van de basisschool. Een robot die je kunt programmeren past heel mooi in het STEM (Science Technology Engineering Math) programma van het onderwijs. Daarbij sluit het goed aan bij de doelen 1 t/m 4 van het Techniekpact 2020. De Meccano makers hebben dat in 2015 ingezien en hun best gedaan om de scholen iets aan te bieden dat direct inzetbaar en niet te duur is. Zie ook de website van Meccano.

Na het bouwen van de robot kan men deze met behulp van een aantal knoppen bovenop programmeren. De robot kan o.a. lopen, draaien, praten, dansen op muziek en de kleur van de ogen veranderen. De robot kan ook de stem of een ander geluid opnemen en afspelen. Wonderlijk om te zien hoe kinderen van 7 jaar al in staat zijn om de robot te programmeren.

 

Programmeren met software

Proefdraaien
Meccano heeft een manier gevonden om te laten zien dat een robot een machine is die je met behulp van geprogrammeerde instructie dingen kunt laten doen die jij wilt. Na het installeren van het softwareprogramma Micronoids op een computer met Windows, is het mogelijk om je eigen ‘programma’ te schrijven met behulp van het slepen van instructie icoontjes. Vervolgens kan dit programma in de robot geladen worden door deze aan te sluiten op de computer via de USB poort. Druk op de groene knop en de robot doet wat jij hebt geprogrammeerd.
Het kind ziet dan direct het verband tussen datgene wat wij onder programmeren verstaan en hetgeen de robot daarna doet! Daarmee wordt de essentie van geprogrammeerde instructie toegepast en begrepen.

En een heel belangrijke functie is niet vergeten. Na het programmeren volgt het proefdraaien (simuleren) en eventueel aanpassen van het programma. Je kunt direct zien en horen of je de juiste instructie hebt gegeven door deze op het scherm uit te voeren, alvorens het programma te downloaden naar de robot. Dus eerst programmeren zonder dat de robot is aangesloten en dan vervolgens de robot aansluiten en het programma downloaden. De leerlingen kunnen programmeren en dit programma later naar de robot downloaden. De programma’s blijven gesaved op de computer.

Conclusie

Kijken we naar wat er aan de ‘oude’ Meccano leerzaam is en wat het verschil met de ‘moderne’ Meccano is, dan lijkt vooral de moderne context voor kinderen uitdagender dan de oude.
Ook in de moderne Meccano kan een model gebouwd worden vanaf een 3D tekening met wat meer hulp. Dus tekening lezen, ruimtelijk inzicht en andere techniek vaardigheden kunnen met de moderne Meccano worden aangeleerd. Het grote verschil is dat de context van de modellen beter aansluit bij de huidige belevingswereld van het kind en dat spelenderwijs wordt kennisgemaakt met de essentie van het programmeren.

Ik begrijp wel waarom dit speeltuig de winnaar van het jaar 2015 is geworden. Ik zou als docent onmiddellijk aan de slag gaan met dit betaalbare speeltje. En misschien dat de meisjes ook worden aangetrokken door een pratende en dansende robot waarmee ze en passant leren programmeren.